PESCA NI ARTESANAL NI SOSTENIBLE

Els ecologistes de la comarca de la Marina Alta volem mostrar la nostra sorpresa davant de la campanya mediàtica, en la qual també hi estan participant alguns ajuntaments, per a aconseguir que les arts de pesques fixes en general i en concret el tresmall, no tinguen restriccions en les ZEC/ZEPAs (Zona d’Especial Conservació/Zona d’Especial Protecció d’Aus) marines .